MM Veriga d.o.o privatno preduzeće za unutrašnju i spoljašnju trgovinu osnovano je 1994. godine. Zahvaljujući stalnoj orijentaciji praćenja noviteta na svetskom tržištu te poštovanju poslovne etike, iz godine u godinu beleži sve bolje rezultate.

MM Veriga d.o.o. je tokom vremena predanog rada pristupom i profesionalnošću zadobio poverenje velikog broja malih i velikih preduzeća.

MM Veriga danas može se pohvaliti izrazitom profesionalnošću, širokom i zaokruženom ponudom kvalitetnih proizvoda, visokim kontinuitetom ponude, odličnim odnosom kvaliteta i cene.

mm veriga hala spolja slika mm veriga hala iznutra slika mm veriga hala iznutra skopci mm veriga hala iznutra galovi lanci mm veriga hala iznutra polica sa lancima mm veriga hala kuke
kliknite na sliku za veći prikaz

proizvodni program

Lanci za transport

- Transportni lanci i elementi za elevatore, visoke tvrdoće i otpornosti koriste se na transportnim sistemima za prenos i manipulaciju raznih materijala proizvoda.

Spojnice za lance, spojnica za lanac

- Veliki broj spojnica za lance, spojnica za lance DIN 745, navarene spojnice, brzomontirajuće spojnice , spojnica sa dva otvora za lanac...

Lanci za dizalice, lanci za rudarstvo i rudnički transport, lanci za transportere i radne mašine u rudarstvu

- Tehnički lanci izrađeni od posebnih vrsta čelika: Lanac DIN 762 - za transportere, Lanac DIN 763 - nekalibrisani, dugih karika, Lanac DIN 764 - za transportere, Lanac DIN 766 -kalibrisani ispitani, Lanac DIN 5683 - za sidrenje morskih oznaka, Lanac DIN 5685 -trgovački bez kvalitetnih zahteva, Lanac DIN 32891 - nekalibrisani ispitani, Lanac DIN 5684 - za dizalice, Lanac DIN 5687 - za dizanje i nošenje tereta, Lanac DIN 2637 - za viseće pruge, Lanac DIN 22252 - za trasportere i radne naprave u rudarstvu, Lanac DIN 82056 - za upotrebu u rečnom i pomorskom brodarstvu.

Lanci za teret, lanci za podizanje tereta, lanci za dizanje tereta, lanci za prenos tereta

- Teretni lanci i elementi za teretne lance, obesne alke i sklopovi, omega spojnica, skraćivač lanca, kuke sa osiguračem, samoosiguravajuće kuke, lančane kuke, kuke za livnice, kuke za lim, okretne kuke, kranske kuke, kuka za kran, kuka za kranske dizalice, vrtuljci. Sigurnosti pri radu i dužem trajanju lanaca možemo doprineti njihovom pravilnom upotrebom, redovnim pregledom i održavanjem. Velika mogućnost kombinacije lanaca i sastavnih delova, može zadovoljiti potrebe vrlo zahtevnih korisnika. Za sve lance i elemente, na osnovu testiranja, izdaje se potvrda o kvalitetu, odnosno odgovarajući atest.

Hvataljke za lance, hvataljka za lanac

- Posebno konstruisane sigurnostne hvataljke služe za vertikalni prenos limova u radionicama čeličnih konstrukcija, brodogradilištima i skladištima. Ove hvataljke mogu korisno poslužiti i za prenos raznih profila, za dizanje čeličnih konstrukcija kod međusobnog spajanja. Sigurnosne hvataljke za dizanje i prijenos naročito su pogodne za prenos dužih limova i to u slučajevima gde su sa dve hvataljke zavešane na noseću gredu, treba preneti lim. Pre isporuke, svaka hvataljka ispituje se u skladu sa pravilnikom o higijensko-tehničkim zaštitnim merama pri radu sa dizalicama i izdaje se atest. Prednosti ovih hvataljki su:

  1. trenutno prihvatanje, a i time je omogućeno brzo dizanje;
  2. izbegavanje svakog navarivanja pomoćnih nosivnih nastavaka potrebnih za dizanje, kao i upotreba neprikladnih vijčanih stega;
  3. da prihvataju ploču u vertikalnom položaju obzirom na to što imaju sigurnosno predstezanje. Isto tako se ne otpuštaju pre nego što im se sigurnosni uređaj ne otpusti.

Škopac za lanac, škopci za lance

- Škopac JUS C.H4.080/DIN 82101, visokootporni škopci, trbušasti škopci, stega za čelično uže, umetak za čelično uže, natezni i okasti vijak, zateznica za lanac...

Lanci za traktor, lanci za izvlačenje, lanci za vuču, vučna užad

- Traktorski lanci i elementi za izvlačenje, lanac krpan, vučni komplet, vučni lanac, vučno uže, lančana kuka, okretna spona, lanac granit...

Čelično uže, Čelična užad

- Čelična užad, veliki izbor različitih prečnika i područja primene, zavojno čelično uže, obično čelično uže, čelično uže sa žicama za popunu, čelično uže pokriveni vorington ( warrington), čelično uže sil (seale), čelično uže vorington-sil (warrington-seale), čelično uže višeslojno zavojno neodvrtljivo...

Priveznice za lance, Priveznica za lanac

- Priveznice od čeličnog užeta (Brage) jednostruke, dvostruke, trostruke i četvorostruke, priveznice od čeličnih užadi sa gumenim segmentima...

Tekstilne trake, tekstilne priveznice

- tekstilne trake za dizanje tereta, tekstilne trake za prenos tereta, tekstilne trake sa omčama, tekstilne trake beskrajne, jednoslojne i dvoslojne, tekstilne priveznice, jednokrake, dvokrake, trokrake i četvorokrake...

Galovi lanci, valjkasti lanci

- Valjkasti lanci evropski standard, valjkasti lanci američki standard, valjkasti lanci sa dugim člankom, valjkasti lanci – ojačani, valjkasti lanci fabrički standard, čaurasti lanci, galovi lanci, eskavatorski lanci, lanci sa šupljim osovinama, pločasti lanci - teška izvedba, lanci za vodene brane...